Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Dobro si oglejte formule spojin A do E in poiščite vse pravilne trditve.

2.

Priprava amida iz kislinskega klorida in amoniaka je eksotermna reakcija.

Drži. Ne drži.
3.

Zakaj mora diazotiranje potekati pri nizki temperaturi?

4.

Dopolnite enačbo.

CH3CONHCH3 + NaOH   → CH3COO-Na+ + CH3NH2

<NAZAJ
>NAPREJ247/335