Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Druga stopnja sinteze azo barvila — pripajanje

V 25 mL vode raztopimo 0,1 g 2-naftola in med mešanjem dodajamo 10-% raztopino natrijevega hidroksida. V raztopino potopimo bombažno krpico in jo namakamo 2 do 3 minute. Blago vzamemo iz raztopine, ga rahlo obrišemo in potopimo v raztopino, ki smo jo pripravili v prvem delu poskusa in vsebuje benzendiazonijeve katione. Opazujte spremembo barve.

Pripajanje

Mehanizem pripajanja

Benzendiazonijev kation je elektrofilni reagent (ima pozitivni naboj na atomu dušika), s katerim se zamenja proton na mestu 1 v molekuli 2-naftola. Produkt pripajanja je azo barvilo. Reakcijsko shemo pripajanja si oglejte na animaciji.

Primera azo barvil s tržnimi oznakami

 e-102 (tržno ime)
e-110 (tržno ime)

<NAZAJ
>NAPREJ245/335