Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Poglejte animacijo.

Ali sta trditvi o animaciji pravilni?

Animacija predstavlja nukleofilno adicijo amina na kislinski klorid. Nukleofilni reagent je acetilklorid.

Drži. Ne drži.
6.

Katera vrsta reakcije je pripajanje benzendiazonijevega kationa na 2-naftol?

7.

AZT (3'-azido-3'-deoksitimidin) je aktivna učinkovina zdravila, ki uničuje viruse HIV.

Drži. Ne drži.
8.

Poglejte animacijo pripajanja in poiščite vse pravilne trditve.

9.

Benzendiazonijev kation, ki nastane pri reakciji diazotiranja ima značaj nukleofilnega reagenta.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ248/335