Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zakaj nastane amid

Rdeča barva nad modelom atoma dušika (v molekuli amina) pomeni, da ima dušikov atom prebitek negativnega naboja (δ−). Ta del molekule ima izražen nukleofilni značaj. Molekula acetiklorida ima na ogljikovem atomu karbonilne skupine (−C=O) pozitivni potencial, ki ga prikazuje modra barva, zato se na karbonilni ogljikov atom veže butilamin z neveznim elektronskim parom na atomu dušika. Poteče nukleofilna adicija 1-butilamina na karbonilni C-atom, ki ji sledi eliminacija vodikovega klorida.

Elektronska gostota na molekul amina Elektronska gostota na molekuli acetilklorida
Reakcijska shema nastanka amida

 


Amini so surovine za tržno pomembne spojine.

Amini so zaradi svoje nukleofilne narave pomembne surovine za sintezo nekaterih uporabnih in fiziološko aktivnih spojin, ki so pomembne za farmacevtsko ter kemijsko industrijo.

Virus HIV-1, posnet z rasterskim mikroskopom
Prva spojina, ki jo je leta 1987 Zvezna agencija za hrano in zdravila v ZDA dovolila uporabljati v zdravilih proti aidsu, je bila amin, 3'-azido-3'-deoksitimidin ali krajše AZT. Pokazalo se je, da to zdravilo ščiti novorojenčke pred okužbo z virusom HIV, ki ga prenašajo s tem virusom okužene matere.
Strukturna formula zdravila AZT


<NAZAJ
>NAPREJ243/335