Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Strukturne spremembe na okuženem prionu.


Terciarna zgradba okuženega priona
Znanstveniki so pri preučevanju bolezni norih krav ugotovili, da je pri okuženih živalih zdravi prion degeneriran. Degeneracijo si oglejte na sliki okuženega priona.

 


Koliko je alfa-vijačnic v strukturi okuženega priona? (vpišite številko) 2 Koliko je beta-upognjenih ravnin v strukturi okuženega priona? (vpišite številko) 4   Pri okužbi se je ena alfa - vijačnica zdravega priona spremenila v beta -upognjeno ravnino. Prišlo je do spremembe terciarne zgradbe priona.

Analizirajte terciarno zgradbo zdravega priona.

Dopolnite. Vpišite številke.

Makromolekula zdravega priona je sestavljena iz 5 sekundarnih strukturnih proteinskih enot. Koliko alfa-vijačnic ste prepoznali v strukturi priona? 3 Koliko beta-upognjenih ravnin je v strukturi zdravega priona? 2  

Zaradi spremembe v terciarni zgradbi se topnost priona zmanjša. Okuženi prioni se izločajo iz celične tekočine v obliki oblog, ki so na posnetkih okuženega možganskega tkiva vidni kot "luknje".

Kaj smo se naučili na primeru priona?

Na primeru terciarne zgradbe priona smo spoznali, da terciarna zgradba predstavlja celovito tridimenzionalno strukturo proteinske makromolekule, ki ima v organizmu že znano ali še neodkrito funkcijo. Tridimenzionalna struktura nastane s povezovanjem alfa-vijačnic, beta-struktur, naključnih verig peptidov in drugih strukturnih elementov z vodikovimi vezmi, disperzijskimi in orientacijskimi silami ali ionskimi interakcijami med različnimi skupinami, vezanih na polipeptidno verigo, in topili. Podrobnejši prikaz vezi med strukturnimi elementi proteinov je prikazan na shemi.
Povezovanje delov polipetidne makromolekule z različnimi vrstami vezi

 


<NAZAJ
>NAPREJ266/335