Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poskusi z jajčnim beljakom

Cilji:

Pri poskusu boste spoznali lastnosti globularnega proteina, ki je glavna sestavina jajčnega beljaka, ovalalbumina.

Potrebščine:

  1. hladna in vroča voda,
  2. koncentrirana raztopina NaOH,
  3. raztopino AgNO3,
  4. koncentrirana dušikova kislina (sušikova(V) kislina) - HNO3,
  5. NaOH (aq) in CuSO4 (aq) (biuretski reagent),
  6. pet epruvet, vodna kopel,
  7. raztopina jajčnega beljaka.

V šest epruvet, ki jih ustrezno označite, nalijte 3—4 mL jajčnega beljaka. Beljaku v prvi epruveti dodajte  hladno vodo, v drugi vročo vodo, v tretji 1 mL raztopine AgNO3, v četrti koncentrirano HNO3. V peto epruveto dodajte jajčnemu beljaki 1 mL CuSO4 (aq) in po kapljicah raztopino NaOH (aq), da se oborina raztopi. Epruveto postavite na vročo kopel in jo segrevajte do spremembe barve.

Rezultati poskusov z jajčnim beljakom

Dopolnite.

Jajčni beljak se v hladni vodi topi.

Jajčni beljak v vroči vodi izpade kot bela oborina .

Jajčni beljak pri dodatku raztopine NaOH izpade kot rahlo rumena oborina .

Jajčni beljak pri dodatku AgNO3 izpade kot bela oborina .

Jajčni beljak pri dodatku konc. HNO3 izpade kot rumena oborina.

Jajčni beljak se pri dodatku biuretskega reagenta obarva vijoličasto .

Katero skupino dokažemo v jajčnem beljaku s pozitivno  biuretsko reakcijo?

<NAZAJ
>NAPREJ268/335