Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Fibrilarni proteini

Fibrilarne proteine imenujemo tudi strukturne proteine. Lahko so  intercelularni — nastopajo znotraj celic in so sestavine tkiv in celičnih organelov, npr. mišični proteini. Ali pa so  ekstracelularni in nastajajo zunaj celice, kamor spadajo kolagen, keratin, svila. Keratin je sestavina kože, las in kosti pri sesalcih. Najdemo ga kot sestavino ptičjega perja in ribjih luskin. Keratin je čvrst, fleksibilen in kemijsko inerten protein. Kolagen skupaj z glikoproteini (sestavljeni proteini, na katere so kovaletno vezani ogljikovi hidrati)  in proteoglikani (glikoproteini z izredno visokim deležem ogljikovih hidratov) gradi kite, hrustanec in druga oporna ter vezna  tkiva v organizmih.

 

Model makromolekule kolagena
trakovi kroglični kalotni

Globularni proteini

V katero skupino proteinov razvrstimo jajčni beljak, med fibrilarne ali globularne? Ponovno si poglejte rezultate poskusov z jajčnim beljakom.

Večina proteinov, ki se nahaja v vodnem okolju znotraj celic ali v plazmi je globularne zgradbe. Med številnimi  globularnimi proteini so izredno pomembni encimi. Encimi so biokatalizatorji in glede na reakcije, ki jih katalizirajo, poznamo šest glavnih skupin encimov.

  • Oksidoreduktaze katalizirajo oksidacije, redukcije in reakcije prenosa elektronov ali protonov.
  • Transferaze kataliziraja reakcije pri katerih se premeščajo različne funkcionalne skupine.
  • Hidrolaze sodelujejo pri razgradnji kovaletnih vezi s hidrolizo.
  • Liaze katalizirajo prekinitve in nastajanje dvojnih vezi
  • Izomeraze katalizirajo reakcije izomerizacije.
  • Ligaze katalizirajo nastajanje kovalentnih vezi med različnimi speciami.

Znanih je več kot 1500 različnih encimov. Novejše raziskave zgradbe in delovanja encimov so pokazale, da je struktura aktivnega mesta na encimu lahko delno prilagodljiva. To omogoča, da se na isto aktivno mesto lahko vežejo različni substrati, če njihova struktura le ni preveč različna — kot si isti par rokavic enako udobno lahko nadene več oseb, če velikost rok ni preveč različna. Razvil se je nov model za razlago aktivnosti in specifičnosti encimov, ki ga imenujemo prilagodljiv ali tudi adaptabilni model.

<NAZAJ
>NAPREJ270/335