Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.
2.
3.

Brez računanja ugotovi, katera paralelograma na sliki imata enako ploščino. Odgovor utemelji.

4.
5.

V zvezek nariši poljuben paralelogram. Izračunaj obseg in ploščino paralelograma. Potrebne podatke izmeri.

6.
7.

Izračunaj obseg in ploščino paralelograma na prikazu. S premikanjem oglišča $C$ dobiš nove primere.

<NAZAJ
>NAPREJ499/539