Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.
9.

Izračunaj obseg romba s podatki $v=4\,{\rm cm}$ in $p=20,4\,{\rm cm^2}$.

Obseg romba je 20,4 $\,{\rm cm}$.
10.

Paralelogramu s podatki $a=7\,{\rm cm}$, $b=8,5\,{\rm cm}$, $v_b=4,2\,{\rm cm}$ izračunaj $o$, $p$ in $v_a$.

11.

Pravokotnik in paralelogram imata enaki dolžini stranic $10\,{\rm cm}$ in $8\,{\rm cm}$. Izračunaj višino na daljšo stranico v paralelogramu, če je ploščina paralelograma polovica ploščine pravokotnika.

12.

Kvadrat z dolžino stranice $8\,{\rm cm}$ in romb z dolžino stranice $10\,{\rm cm}$ imata enako ploščino. Izračunaj dolžino višine romba.

Višina romba je 6,4 $\,{\rm cm}$.
13.

Stranica večjega romba je dolga $15\,{\rm cm}$. Stranica manjšega romba je enaka tretjini dolžine stranice večjega romba. Primerjaj obsega rombov.

14.

Izračunaj obseg paralelograma s podatki $v_a=3,5\,{\rm cm}$, $v_b=4\,{\rm cm}$ in $p=28\,{\rm cm}$.

15.

Dolžina stranice romba je $a$, višina romba je $v$. Primerjaj ploščino romba s ploščino romba z dvakrat daljšo stranico in dvakrat daljšo višino.

16.

Izračunaj ploščino kvadrata $ABCD$.

<NAZAJ
>NAPREJ500/539