Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.

Nariši premico $p$ in točko $A$, ki ne leži na tej premici. Prezrcali točko $A$ čez premico $p$ samo z uporabo ravnila in šestila.

14.

Nariši vse točke, ki so enako oddaljene od točk $A$ in $B$.


15.

Nariši točko, ki je od točk $E$ in $F$ enako oddaljena, od premice $r$ pa je oddaljena za $2\ \rm{cm}$. 

16.

V zvezek nariši zaporedoma tri slike. Na vsaki sliki je daljica $AB$ z dolžino $8\ \rm{cm}$. Na prvi sliki daljico razpolovi. Na drugi sliki daljico razdeli na $4$ skladne daljice. Na tretji sliki daljico razdeli na $8$ skladnih daljic. Zapiši število simetral, ki jih narišeš na vsaki sliki. Koliko simetral bi narisal na četrti sliki po enakem pravilu? Koliko simetral bi narisal na $10$. sliki?

17.

Nariši daljico $|AB|=5\ \rm{cm}$. Za polmer pri načrtovanju simetrale daljice izberi polovico dolžine daljice $AB$. Kaj opaziš?

<NAZAJ
>NAPREJ138/539