Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koti z vzporednimi kraki

Opiši lego premic na sliki. Sliko preriši v zvezek. Zapiši pare sovršnih kotov in pare sokotov. Točko na premici $b$ lahko premikaš. Kaj se dogaja z velikostjo kotov? Na prikazu izberi Vzporedni premik. Kateri koti so skladni s kotom z vrhom $V$? Kaj lahko poveš o legi krakov skladnih kotov?

Dopolni s številom.

Na sliki sta 2 različno velika kota. Na sliki so 4 skladni koti s kotom z vrhom $V$.

Kota s paroma vzporednimi kraki sta lahko skladna. Vsota kotov s paroma vzporednimi kraki je lahko tudi iztegnjeni kot.

Zgled

V zvezek nariši par vzporednih premic in premico, ki ju preseka. Kote izmeri. Skladne kote pobarvaj z enako barvo. Koliko različnih barv moraš uporabiti? Izračunaj vsoto dveh različno obarvanih kotov.

Zgled

Izračunaj velikost neznanih kotov na sliki.

Velikost kota $α=$ 135 $°$. Kot $γ=$ 45 $°$. Kot $δ$ je velik 135 $°$.
<NAZAJ
>NAPREJ150/539