Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
15.

Milena je prikazala površino gozdov nekaterih evropskih držav s piktogramom. Pozabila pa je dodati legendo.

a) Katera država ima največjo površino gozdov?
b) Kateri državi imata enako površino gozdov?
c) Zapiši z izrazom s spremenljivko površino gozdov v Sloveniji in Avstriji.
č) Zapiši z izrazom s spremenljivkami skupno površino gozdov omenjenih petih držav.
d) Veliki trikotniki označujejo $1\,500\,000$ hektarjev, mali trikotniki označujejo $300\,000$ hektarjev gozdov. Izračunaj, koliko hektarjev gozdov ima Hrvaška.

16.

Opravi zahtevane računske operacije.

a) $(2,7\cdot t) \cdot (0,3\cdot t) : (9\cdot t^2) $
   b) $(2,7\cdot t) : (0,3\cdot t) \cdot (9\cdot t^2) $

17.

Na mizi je deset enakih posod. V prvo posodo damo $y$ frnikul. V vsako naslednjo dve več kot v predhodno. Koliko frnikul je v vseh posodah skupaj? (Zapiši izraz s spremenljivko.)

18.

Poenostavi izraz s spremenljivkama. Nato izračunaj vrednost izraza s spremenljivkama za $d = \frac{3}{7}$ in $e= 2,2$.

$(0,2 \cdot d) \cdot (8\cdot e) : (4\cdot d)+ (7\cdot e)$

19.

Izračunaj prostornino kvadra. Podatke preberi s slike.

20.

Presodi pravilnost trditve. Odgovor utemelji.

$a + b= b + a$

Drži. Ne drži.
21.

Če je $2\cdot x = 1$, potem je $5\cdot x= 2 \frac{1}{2}$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ281/539