Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Trikotniško pravilo

S tremi približno enako dolgimi barvicami sestavi trikotnik.

Spreminjaj dolžini daljic $a$ in $b$. Razišči, v katerih primerih lahko sestaviš trikotnik in v katerih primerih trikotnika ne moreš sestaviti. Preveri pravilnost trditev.

Če z zapisanimi dolžinami stranic lahko sestaviš trikotnik, vpiši D. Če trikotnika ne moreš sestaviti, vpiši N.

a) D $c=6\ \rm{cm}$, $a = 4\ \rm{cm}$, $b = 3\ \rm{cm}$  

b) N $c=6\ \rm{cm}$, $a = 2\ \rm{cm}$, $b = 3\ \rm{cm}$ 

c) N $c=6\ \rm{cm}$, $a = 2\ \rm{cm}$, $b = 4\ \rm{cm}$

Opiši, v katerih primerih trikotnika ne moreš sestaviti.

V zvezek nariši poljuben trikotnik. Izmeri dolžine stranic. Primerjaj dolžino ene stranice z vsoto dolžin drugih dveh stranic. Primerjaj s sošolcem.

Za dolžine stranic trikotnika velja trikotniško pravilo. Vsota dolžin dveh stranic je večja od dolžine tretje stranice.

Zgled

Izberi najkrajšo pot igralca do žoge.

<NAZAJ
>NAPREJ308/539