Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zunanji koti

Zgled

Velikost notranjega kota trikotnika je $α=80°$. Izračunaj velikost zunanjega kota $α'$.

Notranji in zunanji kot sta sokota . $α'=180°-$ 80 $°=$ 100 $°$

Vsota velikosti notranjega in njemu priležnega zunanjega kota trikotnika je $180°$.

S premikanjem točk $B$ in $C$ spreminjaš velikost kotov. Razišči zvezo med velikostjo zunanjega kota $α'$ in velikostjo notranjih kotov $β$ in $γ$.

Velikost zunanjega kota trikotnika je enaka vsoti velikosti nepriležnih notranjih kotov trikotnika.

Zgled

V trikotniku $ABC$ je $α=37°$ in $β=105°$. Izračunaj velikost zunanjega kota $γ'$.

Na list nariši trikotnik. Trikotniku pobarvaj zunanje kote. Oglej si album slik. Še sam razišči lastnost zunanjih kotov.

Vsota velikosti zunanjih kotov trikotnika je $360°$.

<NAZAJ
>NAPREJ310/539