Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Želimo izdelati model telesa, ki je omejen z osmimi enakostraničnimi trikotniki. Dolžina enega roba telesa je $10\ \rm{cm}$. Najmanj koliko metrov žice potrebujemo za izdelavo takega modela?

9.

Nasad želimo ograditi z $2\ \rm{m}$ visoko žično ograjo. Koliko $\rm{m^2}$ ograje potrebujemo, če bodo tudi vrata narejena iz dela enake žične ograje? Podatke preberi s slike.

10.
11.

Najmanj koliko $\rm{cm}$ žice potrebujemo za izdelavo žičnatega modela na sliki? Osnovni gradniki so enakostranični trikotniki.

Potrebujemo najmanj 27 $\rm{cm}$ žice.
12.

Izračunaj obsege enakostraničnih trikotnikov z dolžinami stranic $1\ \rm{cm}$, $2\ \rm{cm}$, $3\ \rm{cm}$, $4\ \rm{cm}$ ... Iz dobljenih obsegov oblikuj zaporedje.

Merska števila izračunanih obsegov so členi zaporedja: $3$, $6$, 9 , 12 , 15 , 18 $...$

Ugotovi pravilo, po katerem lahko izračunaš poljubni člen zaporedja obsegov.

$30$. člen zaporedja je 90 . Poljubni $n$-ti člen zaporedja je 3 $\cdot \ n$.

13.

Izreži tri skladne enakostranične trikotnike. Vsak trikotnik naj ima obseg $12\ \rm{cm}$. Nato sestavljaj like z dvema ali tremi trikotniki. Prikaži vse različne možnosti, če se dva trikotnika dotikata v eni stranici. Izračunaj obseg vsakega lika.

<NAZAJ
>NAPREJ374/539