Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Opis štirikotnika

Opazuj označevanje štirikotnika. Štirikotnik nariši v zvezek in ga označi na enak način. Opiši štirikotnik sošolcu.

Štirikotnik je lik v ravnini, omejen s štirimi stranicami. Stranice zaporedoma povezujejo oglišča štirikotnika. Dve zaporedni stranici se stikata v oglišču, drugih presečišč stranice nimajo. Štirikotnik ima štiri notranje kote. V tem poglavju bomo obravnavali samo take štirikotnike, ki imajo notranje kote manjše od iztegnjenega kota. Zunanji koti štirikotnika so sokoti notranjih kotov. Štirikotnik ima dve diagonali.

Zgled

V zvezek nariši pravokotnik. Pravokotnik označi in opiši.

Zgled

S simboli zapiši dolžine stranic in diagonal glede na oznake prejšnjega prikaza.

$|AB|=$ a           
$|BC|=$ b          
$|CD|=$ c
$|DA|=$ d
$|AC|=$ e
$|BD|=$ f

Zgled

Pravilno označi štirikotnik. Oglišča označi tako, da bo štirikotnik pozitivno orientiran.

<NAZAJ
>NAPREJ462/539