Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koti štirikotnika

Premikaj oglišči $C$ in $D$. Opazuj kote štirikotnika. Izračunaj:

a) vsoto velikosti notranjih kotov štirikotnika,
b) vsoto velikosti zunanjih kotov štirikotnika,
c) vsoto velikosti notranjega in njemu priležnega zunanjega kota štirikotnika.

Vsota velikosti notranjih kotov štirikotnika je polni kot ($360^{\circ}$). Vsota velikosti notranjega in zunanjega kota štirikotnika je iztegnjeni kot ($180^{\circ}$). Vsota velikosti zunanjih kotov štirikotnika je polni kot ($360^{\circ}$).

Zgled

Vsota velikosti treh notranjih kotov štirikotnika je $276^{\circ}$. Koliko je velikost četrtega notranjega kota? Vpiši razliko kotov.

360 $^{\circ}-$ 276 $^{\circ}=$ 84 $^{\circ}$

Zgled

Na list nariši štirikotnik in označi notranje in zunanje kote. Kote odreži in jih sestavi, kot prikazujejo fotografije. Nalepi v zvezek.

Zgled

Dopolni manjkajoče velikosti notranjih in zunanjih kotov.


$\alpha$
$\beta$
$\gamma$
$\delta$
$\alpha'$
$\beta'$
$\gamma'$
$\delta'$
a)
$80^\circ$
$90^\circ$
$120^\circ$
70 $^\circ$
100 $^\circ$
90 $^\circ$
60 $^\circ$
110 $^\circ$
b)
90 $^\circ$
85 $^\circ$
$75^\circ$
$110^\circ$
$90^\circ$
95 $^\circ$
105 $^\circ$
70 $^\circ$
c)
127 $^\circ$
59 $^\circ$
71 $^\circ$
103 $^\circ$
53 $^\circ$
$121^\circ$
$109^\circ$
$77^\circ$
<NAZAJ
>NAPREJ463/539