Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

13.

Primerjaj obravnavane renesančne novele – pri tem na podlagi vsebine razloži, katera se ti zdi najbolj renesančna.

14.

Katera oseba v prebranih novelah se ti zdi najbolj negativna? Zakaj?

15.

Dopolni, kaj je značilno za novelo.

Novela je kratka pripoved s snovjo iz sodobnega življenja. Ima en osrednji dogodek ali predmet, okrog katerega je strnjena pripoved . V noveli nastopa malo oseb , dogajanje je dramatično (kratek zaplet, stopnjevanje do vrha, preobrat, srečen ali žalosten konec – zgradba dramskega trikotnika ).
16.

Poišči podobnosti in razlike med pravljico in novelo. Svoja spoznanja povzemi v obliki miselnega vzorca.

17.

Z opisom in oznako primerjaj Giovanno (iz Novele o sokolu) in Filipo (iz Novele o bistroumni Filipi).

Naloge o Don Kihotu

18.

Razporedi kronološko dogajanje v odlomku o don Kihotu, tako da pred trditev zapišeš ustrezno številko (1–8).

7 – Ko don Kihot odide, Andreja kmet še bolj pretepe.
4 – Kmet kaznuje Andreja, ker mu je izgubil nekaj glav živine.
1 – Kihot se poda na pot, ker želi delati dobro in pregnati krivice.
8 – S svojim posredovanjem je don Kihot Andreju prej škodoval kot koristil.
5 – S svojo pojavo don Kihot v kmetu zbudi strah in tudi porog.
3 – Andrej stoka, njegovo stokanje sliši don Kihot.
6 – Ko kmet ugotovi, da mu Kihot ni nevaren, obljubi, da bo izpolnil vse njegove zahteve do Andreja.
2 – Na poti zasliši glasove in prepričan je, da ti kličejo prav njega, da bo popravil krivice.
19.

Kateri je vodilni motiv romana Don Kihot?

20.

Izberi, katere od navedenih motivov najdeš v prebranih odlomkih in citatih romana Don Kihot.


popotni vitez, pričakovanje, kaznovanje, trpljenje, plačilo, boj z mlini na veter, zvitost, tolažba
Št. napačnih poskusov: 0

<NAZAJ
>NAPREJ351/442