Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Metan, najpreprostejša organska molekula

Ker so vse organske spojine sestavljene iz ogljika in vodika, je najpreprostejša organska molekula sestavljena iz enega atoma ogljika in štirih atomov vodika. Tako zgradbo ima molekula metana. Molekulska formula metana je CH4. Štirje vezni elektronski pari med atomom ogljika in vodikovimi atomi so usmerjeni tako, da je odboj med njimi kar najmanjši. Rezultat je tetraedrična oblika molekule. V sredini tetraedra je atom ogljika, vodikovi atomi so v ogliščih tetraedra. Spomnite se na model kristala diamanta. Osnova kristalne zgradbe so tetraedri, vsak ogljikov atom je v kristalni mreži diamanta povezan s štirimi sosednjimi ogljikovimi atomi, zato lahko trdimo, da je zgradba metana že "skrita" v zgradbi diamanta.

Model molekule metana

Kot med vezema C−H je 109,47o oz. zaokroženo 109,5o.


Zanimivost

Metan, ki je ena glavnih sestavin zemeljskega plina, najdemo tudi v atmosferi Plutona.

Elektronska konfiguracija C-atoma

Poglejte animacijo, ki prikazuje razporejanje elektronov atoma ogljika po atomskih orbitalah, in dopolnite manjkajoče številke.

Atom C ima:   6   elektronov:  1s  orbitala:  2   el.; 2s  orbitala:  2   el.;  2px  orbitala: 1   el.; 2py  orbitala: 1   el.;  2pz  orbitala: 0   el.

 

<NAZAJ
>NAPREJ8/335