Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ponovimo teorijo odboja valenčnih elektronskih parov.

Za odgovor na vprašanje, zakaj imajo različne molekule različne oblike in kako iz kemijske formule lahko predvidimo, kakšna je oblika molekul, smo si pomagali s teorijo odboja med valenčimi elektronskimi pari na centralnem atomu molekule — VSEPR (angl. Valence-Shell Electron-Pair Repuslion). Ponovimo in razširimo pravila za uporabo teorije VSEPR za napovedovanje oblike molekul. 1. Oblika molekule je določena z odbojem med valenčimi elektronskimi pari na centralnem atomu molekule. Število valenčnih elektronskih parov na centralnem atomu določa idealno obliko molekule, ki je posledica odboja med valenčnimi elektronskimi pari. 2. Valenčni elektronski pari na centralnem atomu so vezni in nevezni. Vezni elektronski par je par elektronov, ki si ga delita dva atoma, ki tvorita vez, nevezni elektronski par pripada samo enemu atomu. Odboj med neveznimi elektronskimi pari je močnejši kot med veznimi in neveznimi elektronskimi pari, najšibkejši pa je med veznimi elektronskimi pari. Posledica tega različnega odboja je v primeru prisotnosti veznih in neveznih elektronskih parov na centralnem atomu, odstopanje (popačenje) oblike molekul od idealne geometrije. 3. Elektronske pare v dvojni ali trojni vezi štejemo kot en sam valenčni elektronski par. V molekuli z več ogljikovimi atomi je vsak ogljikov atom lahko v funkciji centralnega atoma.

Preučite Lewiov zapis  molekule HCHO. Najprej boste na filmu videli, kako se usmerijo v prostoru trije baloni, ki predstavljajo prostor, v katerem so trije valenčni elektronski pari. V nadaljevanju je predstavljena animacija Lewisovega zapisa molekule HCHO. Pri zapisu je upoštevano pravilo št. 3.

Orientacija treh balonov v prostoru

Lewisov zapis molekule HCHO

<NAZAJ
>NAPREJ12/335