Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Tetraedri, ravnine, niti

Že v prvi enoto ste spoznali, da so organske molekule lahko tetraedrične, planarne ali pa linearne. Ogljikovi atomi se lahko povezujejo na tri različne načine, tako da nastanejo tri različne prostorske oblike.

Povezovanje ogljikovih atomov v tetraedrične, planarne in linearne strukture

Če bi te molekule razbili na proste atome, ne bi mogli več razlikovati med ogljikovi atomi, ki so bili vezani v molekuli metana, od tistih, ki so bili vezani v molekuli etena oz. etina, saj bi imeli vsi enako razporeditev elektronov po orbitalah.


3D-modeli tetraedričnih, planarnih in linearnih molekul

Oglejte si 3D-modele molekul etana, etena in etina. Preverite, kako se spreminja razporeditev elektronske gostote na površini molekul s spreminjanjem vrste vezi (enojna, dvojna, trojna) med ogljikovima atomoma. Pomnite. Rdeča do oranžne barve pomeni predele na molekuli s povečano elektronsko gostoto (δ −), modra pa predele na površini molekule z zmanjšano elektronsko gostoto (δ +).


Elektronska gostota na površini molekul

Modeli prikazujejo razporeditev elektronske gostote na površini molekul etana, etena in etina.

Model etana Model etena Model etina

Preverite razumevanje. Dopolnite povedi.

Katera molekula ima najbolj izraženo povečano elektronsko gostoto med ogljikovima atomoma?

Molekula  etina .

K izrazitemu povečanju elektronske gostote med ogljikovima atomoma prispeva trojna vez.

Katera molekula ima enakomerno razporejeno elektronsko gostoto? Molekula etana .

<NAZAJ
>NAPREJ9/335