Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Predvidevanje oblike molekule

Analizirajte sliko, ki prikazuje zapis molekule C2H2, in predvidevajte obliko molekule. Dopolnite manjkajoča števila.

Število vseh valenčnih elektronskih parov v molekuli je: 5  

Število veznih elektronskih parov v molekuli je: 5   

Število neveznih elektronskih parov v molekuli je: 0  

Koliko veznih elektronskih parov je med atomoma ogljika? 3  

V molekuli C2H2 sta lahko oba ogljikova atoma v funkciji centralnega atoma. Koliko veznih elektronskih parov na centralnem atomu upoštevamo pri predvidevanju oblike molekule? 2

Opredelite kot med veznima elektronskima paroma, da bo odboj najmanjši 180 °.

Predvidevanje oblike iona

Oglejte si sliko Lewisovega zapisa iona CH3. Vezni elektronski pari so na sliki predstavljeni s črtico. Dopolnite manjkajoča števila.

Število valenčnih elektronskih parov na centralnem atomu v anionu CH3 je: 4  

Število veznih elektronskih parov na centralnem atomu je: 3  

Število neveznih elektronskih parov na centralnem atomu je: 1  

Najugodnejša razporeditev veznih in neveznih elektronskih parov na centralnem atomu je: tetraedrična

<NAZAJ
>NAPREJ13/335