Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Od molekulske formule do tetraedrične streokemijske formule

Na animaciji je prikazano, kako izpeljemo iz molekulske formule etana, racionalno in strukturno, ki je planarna, prostorsko (stereo) formulo etana. Neodebeljene vezi povezujejo atome, ki ležijo v ravnini zaslona, odebeljena mastna črta pomeni, da je vez usmerjena iz ravnine zaslona,  črtkasta črta pa pomeni, da je vez usmerjena za ravnino zaslona. Dobimo vtis tetraedrične zgradbe.


Iz stereoformule etana razberemo, da so koti med vodikovimi atomi 90° kotnih stopinj.

Drži. Ne drži.

Od molekulske do planarne streokemijske formule

Na animaciji je prikazano, kako iz molekulske formule etena izpeljemo racionalno, strukturno in ravninsko, planarno formulo etena. Pomen odebljenih in črtkanih črt je isti kot v primeru stereoformule etana.


V molekuli etena je kot med vodikovima atomoma, ki sta vezana na ogljikova atoma:

<NAZAJ
>NAPREJ11/335