Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Slika A prikazuje trikotno (trigonalno) biparmidalno usmeritev veznih elektronskih parov okoli nekega centralnega atoma. Slika B pa prikazuje oktaedrično usmeritev veznih elektronskih parov okoli nekega centralnega atoma. Dobro poglejte obe sliki in odgovorite na spodnji vpašanji.

A - trikotna bipiramida B - oktaedrična oblika

Koliko veznih elektronskem parov je razporejenih okoli centralnega atoma na sliki A? 5

Koliko veznih elektronskih parov je razporejenih okoli centralnega atoma na sliki B? 6  

2.

Poglejte film, ki z baloni ponazarja usmeritev veznih oz. neveznih valenčnih elektronskih parov na centralnem atomu v molekuli, in poiščite  vse pravilne odgovore.

<NAZAJ
>NAPREJ15/335