Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Frakcije nafte

Uporabnost alkanov je odvisna od števil C-atomov in razvejanosti. Posamezne ogljikovodike, ki se glede na dolžino verige ločijo v vreliščih, ločijo na posamezne frakcije s frakcionirno destilacijo.

CH4 do C4H10 so plini, ki se uporabljajo kot goriva in za proizvodnjo električne energije. Pri 20 °C so vsi v plinastem stanju.
C5H12 do C10H22 so lahko hlapni alkani, ki se uporabljajo pretežno kot gorivo za bencinske motorje. Približno 50 % nafte se porbi za proizvodnjo bencina. Za motorje z notranjim zgorevanjem so razvejani izomeri bolj zaželeni kot nerazvejani. O oktanskem številu smo govorili v prejšnji enoti. Vrelišča imajo med 30 in 150 °C.

C11H24 do C15H32 so tekočine z visokimi vrelišči in večjo viskoznostjo, zato kot bencini niso primerni. Uporabljajo pa se kot letalsko gorivo (kerozin). Vrelišča imajo med 150 in 250 °C.

C16H34 do C20H42 so pomembna sestavina goriva za dizelske motorje in kurilnega olja za centralno ogrevanje. Vrelišča imajo med 250 in 350 °C.
C21H44 do C30H62 se uporabljajo kot maziva za avtomobilske motorej in druge stroje. Ker so vodoodbojne spojine, preprečujejo stik motorja z vodo in preprečujejo korozijo.

C30H62 in več C-atomi sestavljajo bitumen, mazut, parafin in jih uporabljamo kot gorivo v toplarnah, za pogon ladij, za sveče, asfalt in podobno.

Frakcionirna destilacija nafte

V shemo z oznakami A, B, C, D, E in F zapišite frakcije: bencin, dizel, kerozi, mazivo, mazut in metan.

   
   

metan  
   
→ 
bencin
→ 
kerozin
   
→ 
dizel
→ 
mazivo
   
   
   
→ 
mazut
   
<NAZAJ
>NAPREJ71/335