Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nafta kot surovina

Nafto človek ne izrablja samo v energetske namene. Del nafte se predela v surovine za sintezo pomembnih organskih spojin. To področje predelave nafte imenujemo petrokemija.

Rafinerija nafte

S predelavo nafte (kreking) dobimo tri osnovne vrste surovin za petrokemijsko industrijo. To so:

- sintezni plin (H2 in CO),
- aromatske spojine (benzen, toluen in ksilen),
- alkeni (eten, propen, buten, butadien).

Te spojine so nato osnova v proizvodnji vseh ostalih spojin, ki so potrebne za izdelavo spojin, ki imajo velik pomen v medicini, farmaciji, tekstilni industriji, elektro industriji, kmetijstvu, živilski industriji itd.

Sintezni plin nastane iz ogljikovodikov in vodne pare pri visoki temperaturi. Uredite enačbo kemijske reakcije sinteze sinteznega plina:

1 CH4 + 1 H2O → 2 H2 + 1 CO

Na tem mestu ni mogoče omeniti vseh spojin in izdelkov, ki jih pridobivamo iz nafte. Povežite nekaj izdelkov, narejenih iz nafte, z vrsto uporabe.

Embalaža
Kozmetika
Medicina
Kmetijstvo
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ72/335