Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Glavni vir ogljikovodikov sta nafta in zemeljski plin

Zemeljski plin so: metan, etan, propan in butan.

Nafta je zmes velikega števila različnih ogljikovodikov (alkani, cikloalkani in aromatski ogljikovodiki). Število C-atomov v molekulah je od 5 do 40 ali celo več.

Posamezne komponente ločimo s frakcionirno destilacijo.

Frakcije nafte: plinati ogljikovodiki, bencini, petrolej, kerozin, dizel, plinsko olje, mazalno olje, mazut, parafin, bitumen.

Uporaba frakcij nafte: gorivo za kuhanje in ogrevanje, gorivo za bencinske motorje, gorivo za letala, gorivo za dizelske motorje, mazila za motorje, za sveče, impregnacije, asfalt ...

90 % nafte se uporabi kot gorivo.

10 % nafte se predela v osnovne surovine: sintezni plin, aromatske spojine in alkene.

VPLIV NA OKOLJE

Ogljikovodiki kot goriva: nastajanje CO2 - toplogrednega plina.

Predelava ogljikovodikov v druge organske spojine (petrokemija) in vpliv teh snovi na zaposlene in okolico.

Onesnaževanje narave z izdelki iz nafte, ki so v naravi nerazgradljivi. 

 

 

 

 

Učinek tople grede

Z neverjetno hitro rastjo izkoriščanja naftnih virov in zemeljskega plina so se v zadnjih 100 letih zaloge ogljika, ki je bil vezan v organskih spojinah, pretvorile v CO2. Naraščanje koncentracije CO2 v ozračju sovpada z naraščanjem globalne temperature na Zemlji. Ogljikov dioksid je toplogredni plin, zadržuje toploto, ki jo oddaja Zemlja, tako se ozračje segreva, Zemlja pa pregreva. Posledice globalnega segrevanja so:

- do leta 2050 naj bi se povprečna temperatura dvignila za 3,5 °C,
- morska gladina višja za 40 cm v primerjavi z letom 1990,
- večji ekstremi (suše, poplave),
- močnejše nevihte,
- taljenje ledenikov,
- izumrtje nekaterih živalskih vrst.

<NAZAJ
>NAPREJ76/335