Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Vsaki linearni funkciji izpiši smerni koeficient $k$ in začetno vrednost $n$.

$f(x)=4x-3$
$g(x)=4-x$
$h(x)=\frac{x}{2}$
$s(x)=-1$
$k=$ 4
$k=$ -1  
$k=$ 
1
2
$k=$ 0  
$n=$ -3  
$n=$ 4
$n=$ 0
$n=$ -1

Zgled

Dopolni predpisa linearnih funkcij.

$k=-2$, $n=3$
$k=5$, $n=-8$ 
$f(x)=$ -2 $\cdot x +$ 3
$f(x)=$ 5 $\cdot x +$ ( -8

Zgled

Predpise linearnih funkcij povleci v pripravljeno polje.

Graf linearne funkcije

Za linearno funkcijo $f(x)=-3x+2$ dopolni preglednico.

$x$
$-1$
$0$
$1$
$f(x)$
5
2
-1

V koordinatni sistem nariši graf linearne funkcije. Koliko točk premico natanko določa?

Graf linearne funkcije je premica. Premica je natanko določena z dvema točkama. 

<NAZAJ
>NAPREJ213/513