Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Računanje verjetnosti

Po občutku razvrsti dogodke od najmanj verjetnega do najbolj verjetnega. Opiši, kako primerjaš verjetnosti, da se zgodi dogodek "pade 6 pik" pri metu igralne kocke in dogodek "pade cifra" pri metu kovanca.V vsakdanjem življenju uporabljamo pojem "verjetno", kadar ocenjujemo možnost, da se bo nekaj zgodilo ali da se ne bo zgodilo. V nadaljevanju boš spoznal, v katerih primerih lahko verjetnost dogodka izračunamo in kako jo izračunamo.

Ponovitev

1. Za naslednje poskuse zapiši vse možne izide in vsaj tri dogodke:

a) met igralne kocke;                     b) met kovanca;

c) iz posode z modro, rdečo in zeleno kroglico izvlečemo eno kroglico.

2. V posodi imamo belo, modro in rdečo kroglico. Na slepo izberemo eno kroglico. Poveži.

Izberemo modro kroglico.
Slučajni dogodek.
Izberemo oranžno kroglico.
Nemogoč dogodek.
Izberemo kroglico, ki ni črne barve.
Gotov dogodek.
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ503/513