Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Produkt vsote in razlike

Izreži kvadrat s poljubno dolžino stranice $a$ (več kot $10\,\rm{cm}$). Nato odreži kvadrat s krajšo dolžino stranice $b$. Zapiši ploščino preostalega dela večjega kvadrata. V pomoč ti je naslednji prikaz, kjer odrežemo od večjega kvadrata kvadrat z dolžino stranice $1\,\rm{e}$, $2\,\rm{e}$, $3\,\rm{e}$, oziroma kvadrat s poljubno dolžino stranice $b$.

Znaš že kvadrirati dvočlenik. Naučil se boš še izračunati razliko kvadratov.

Ponovitev

1. Prepiši produkte v zvezek. Poenostavi izraze in dopolni enakosti.

$(x-1)(x+3)=x^2$ +2 $x$ -3
$(x-4)(x-2)=x^2$ -6 $x$ +8
$(2x-3)(2x+7)=$ 4 $x^2$ +8 $x$ -21

2. Kvadriraj.

$4^2=$ 16
$(-3)^2=$ 9
$(-4)^2=$ 16
$(2a)^2=$ 4 $a^2$
$(-5b)^2=$ 25 $b^2$
$(6a^3)^2=$ 36 $a ^ 6$

3. Poenostavi izraz. Izračunaj in zapiši vrednost izraza, če je vrednost spremenljivke $a=7$.

a) $4\cdot(a^2-5a)+20a=$ 196
b) $(a-1)(2a+3)-8a=$ 46

4. Izberi enakovreden izraz izrazu $(2a-1)^2$.

<NAZAJ
>NAPREJ20/513