Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Algebrski ulomki

Razvrsti ulomke. V desno polje povleci vsak ulomek s spremenljivko, v levo polje vse preostale ulomke. S katerimi ulomki si se v šoli že naučil računati?

Za katero vrednost spremenljivke $a$ ne moremo izračunati vrednosti izraza $\frac{7}{a^2}$? Za $a =$ 0 .

V nadaljevanju boš spoznal lastnosti ulomkov s spremenljivkami. Znal boš izračunati vrednost ulomka s spremenljivkami. Z ulomki s spremenljivkami boš tudi računal.

Ponovitev

1. Izračunaj. Vrednost izraza zapiši s celim delom in okrajšanim ulomkom.

a) $\frac{1}{2}+\frac{3}{5}=$ 1
1
10
$2\frac{1}{4}+3\frac{17}{20}=$ 6
1
10
b) $\frac{7}{8}-\frac{1}{3}=$
13
24
$2\frac{1}{4}-1\frac{3}{5}=$
13
20

c) $\frac{2}{3}\cdot \frac{4}{7}=$
8
21
$1\frac{1}{2}\cdot 2\frac{1}{3}=$ 3
1
2

č) $\frac{2}{7}:\frac{1}{3}=$
6
7

$2\frac{1}{5}:\frac{3}{2}=$ 1
7
15

2. Izpostavi največji skupni faktor.

a) $3+9a$
b) $6x^2-4x^3$
c) $8a^2b^3-12a^3b^2$

3. Označi primer, kjer imajo vsi ulomki vrednost $\frac{3}{4}$.

<NAZAJ
>NAPREJ35/513