Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ekvivalentno preoblikovanje enačb

S tehtnico je prikazana enačba $3x+3=2x+6$. Z leve in desne strani tehtnice v enem koraku odstrani enaka člena tako, da bo po odstranitvi členov tehtnica ostala v ravnovesju. Odstranjene člene prenesi v označeno polje. Korake ponavljaj tako dolgo, dokler se ne izpiše rešitev enačbe. Opiši postopek odstranjevanja členov.

Linearne enačbe z eno neznanko rešuješ s premislekom, s preglednico in z diagramom. V nadaljevanju se boš naučil rešiti linearno enačbo z eno neznanko s preoblikovanjem enačbe.

Ponovitev

1. Reši enačbe. Dopolni zapise s števili.

a) $25+x=41$             

$x=$ 41 $-$ 25

$x=$ 16

b) $65-y=31$             

$y=$ 65 $-$ 31

$y=$ 34

c) $35:z=7$

$z=$ 35 $:$ 7

$z=$ 5

2. Zapisana je leva stran enačbe $5-5x$. Z zapisom desne strani dopolni v tako enačbo, ki bo imela:
a) eno rešitev,          
b) nešteto rešitev,         
c) nobene rešitve. 

3. Med spodnjimi enačbami izberi ekvivalentne enačbe.

4. Enačbi $x=-1$ in $x+1=0$ sta ekvivalentni.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ54/513