Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prizma

Oglej si spodnjo galerijo slik. Kaj skupnega imajo telesa na slikah? Zapiši nekaj skupnih lastnosti.

Geometrijska telesa so lahko okrogla ali oglata. Okrogla telesa imajo vsaj eno krivo ploskev. Oglata telesa imajo vse ploskve ravne.
Poznaš že nekaj oglatih teles, na primer kvader. Veš, da je kocka kvader. V nadaljevanju boš spoznal družino geometrijskih teles, ki imajo podobne značilnosti kot kvader.

Ponovitev

1. Pravilno razporedi geometrijske oblike.

2. Izračunaj površino in prostornino kocke z robom dolžine $5\ \rm{cm}$.

3. Dopolni. Števila vpiši s številko.

Kvader ima 8 oglišč. Površino kvadra sestavlja 6 pravokotnikov. Ploskve kvadra so paroma vzporedne in skladne . Kvader ima 12 robov. Po štirje robovi kvadra so vzporedni in skladni.
<NAZAJ
>NAPREJ363/513