Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Začetna vrednost

Na sliki so grafi treh linearnih funkcij. Kaj imajo skupnega premice? Kaj imajo skupnega funkcijski predpisi?

Vsako linearno funkcijo lahko opišemo s funkcijskim predpisom $f(x) = kx + n$. V nadaljevanju boš spoznal pomen začetne vrednosti linearne funkcije. Vedel boš, kako sprememba začetne vrednosti vpliva na lego grafa linearne funkcije.

Ponovitev

1. Dana je linearna funkcija $f(x)=-x+2$. Dopolni.

Smerni koeficient, $k=$ -1 . Začetna vrednost, $n=$ 2 .

2. Predpise linearnih funkcij z začetno vrednostjo $-3$ povleci v pripravljeno polje.

3. Zapiši predpis linearne funkcije $g$, katere začetna vrednost je $-4$, smerni koeficient pa $1$.

4. Za linearno funkcijo $h$, s predpisom $h(x)=7x-2$, izračunaj naslednje funkcijske vrednosti.

$h(3)=$ 19               $h(0)=$ -2               $h(-3)=$ -23

5. Vpiši "leži" ali "ne leži".

Točka $T(2,11)$ leži na grafu linearne funkcije s predpisom $f(x)=7x-3$.
<NAZAJ
>NAPREJ219/513