Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Besedilne naloge o geometriji

Anita je za kopalnico kupila novo ogledalo kvadratne oblike. Velikost stene, prekrite s ploščicami, ki ga ogledalo ne prekriva, je $496 \;{\rm dm^2}$. Izračunaj dolžino roba ogledala. Pomagaj si s prikazom, kjer lahko ogledalo premikaš.

Nekatere besedilne naloge zahtevajo poznavanje geometrijskih pojmov, formul ... V nadaljevanju boš reševal geometrijske naloge in uporabljal znanje o reševanju enačb.

Ponovitev

1. K izrazu s spremenljivko, ki je enakovreden izrazu $(x+9)^2$ vpiši P, k ostalim izrazom vpiši N.

  N $(x+9)(x-9)$   N $x^2+81$
  N $81x^2$   P $x^2+18x+81$

2. Valentina je narisala pravokotni trikotnik $ABC$ in označila njegove stranice. Izberi pravilni zapis Pitagorovega izreka.

 

3. Razporedi formule v ustrezna polja preglednice.

<NAZAJ
>NAPREJ117/513