Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razstavljanje

Zapisani so izrazi s spremenljivkami. V izrazih so različne računske operacije. Izberi tiste izraze s spremenljivko, v katerih je glede na izvajanje zadnja računska operacija množenje. Premisli, ali lahko tudi druge izraze s spremenljivko zapišeš s produktom faktorjev.

Znaš že seštevati, odštevati in množiti izraze s spremenljivkami. Znaš kvadrirati dvočlenik. V nadaljevanju boš nekatere izraze s spremenljivko zapisal s produktom faktorjev.

Ponovitev

1. Izračunaj produkte.
a) $4\cdot 4\cdot4$ č) $-2\cdot (-2)$
b) $3a\cdot4a$ d) $2b\cdot(-5b)$
c) $-16ab^3c \cdot (-a^2bc)$ e) $\frac{1}{2}a^2\cdot (-8a^4)$

2. Kvadriraj dvočlenike. Dopolni do enakosti s spremenljivko, številko ali računsko operacijo.

a) $(a+2)^2=$ a $^2$ + $4a+$ 4
b) $(-5+b)^2=25$ - $10b+$ b $^2$
c) $(2a-3b)^2=$ 4 $a^2-12$ ab $+9b^2$

3. V veččleniku $8a^2b-12a^3b^4$ izpostavimo največji skupni faktor $4ab$.

Drži. Ne drži.

4. Množi.
a) $(3+a)(3-a)$
b) $(a-4)(a+4)$
c) $(2a+1)(2a-1)$
č) $(1-5b)(1+5b)$

<NAZAJ
>NAPREJ28/513