Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Linearna funkcija

Taksist računa za startnino $2\, \,€$ in nato za vsak prevoženi kilometer še po $1\, \,€$. Dopolni preglednico in nariši graf odvisnosti med prevoženo razdaljo in zneskom.

Prevožena pot [km]
$0$
$1$
$2$
$3$
$4$
$5$
$6$
Znesek [€]
2 3 4 5 6 7 8

Veš, da je premo sorazmerje funkcija. Znaš narisati graf funkcije. V nadaljevanju boš spoznal linearno funkcijo.

Ponovitev

1. Funkcijske predpise premih sorazmerij povleci v pripravljeno polje.

2. Za premo sorazmerje s funkcijskim predpisom $f(x)=4x$ navedi koeficient premega sorazmerja. Izračunaj funkcijske vrednosti.

$f(1)=$ 4                $f(-3)=$ -12                $f(0)=$ 0

3. Dano je premo sorazmerje s predpisom $g(x)=-8x$. Navedi koeficient premega sorazmerja in dopolni preglednico.

$x$
$-5$
-2
$0$
1
$3$
$f(x)$
40
$16$
0
$-8$
-24
<NAZAJ
>NAPREJ211/513