Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Sestavljena telesa

Denis je z geometrijskimi ploščicami sestavil telesi, prikazani na slikah. Levo telo je omejeno z $12$ pravilnimi petkotniki. Desno telo primerjaj z levim in ugotovi povezavo med njima. Kako bi izračunali površino in prostornino obeh teles? Katere podatke teles bi potrebovali?
 

Iz teles lahko z dodajanjem novih teles ali odvzemanjem delov teles sestaviš nova, sestavljena telesa. Sestavljenim telesom boš računal površino in prostornino.

Ponovitev

1. Povleci drsnik. Opiši lastnosti obeh teles. Za dolžino roba $a=30\;\rm{cm}$ in višino $v=40\;\rm{cm}$ izračunaj površino ter prostornino obeh teles. Primerjaj prostornini teles in opiši ugotovitve. S premikom točke $T$ oblikuj enakorobi telesi.

2. Izračunaj površino in prostornino pravilne $6\mbox{-}$strane prizme z osnovnim robom $2\;\rm{cm}$ ter višino $5\;\rm{cm.}$

<NAZAJ
>NAPREJ418/513