Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Presečišče premic

Miha se odloča za enodnevni najem avtomobila med dvema ponudnikoma. Ceno najema je prikazal z grafoma. Opiši lastnosti obeh grafov in pojasni pomen presečišča premic. Kateri ponudnik najema avtomobila je ugodnejši?

V nadaljevanju boš spoznal pomen presečišča grafov.

Ponovitev

1. V pravokotni koordinatni sistem nariši premico z enačbo $y=-2x+4$. Koordinatno izhodišče in presečišči premice s koordinatnima osema so oglišča trikotnika. Izračunaj ploščino trikotnika.

2. Dopolni koordinati točk $A$ in $B$ tako, da bosta ležali na premici z enačbo $y=-11x+6$.
 

$A($ 2 , $-16)$, $B(-3,$ 39 $)$
<NAZAJ
>NAPREJ248/513