Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Podatki in vprašalniki

Odgovori na naslednja vprašanja. Primerjaj načine reševanja.

1. Glavno mesto Avstralije je,

2. Slovenija je v Evropsko unijo vstopila $1$. maja $2004$.

Drži. Ne drži.

3. Poveži besedni zapis z matematičnim zapisom.

$(x+4)^2$
Kvadrat dvočlenika
$(x-4)(2-y)$
Produkt dvočlenikov
$x^2+y^2$
Vsota kvadratov
Število napačnih: 0
4. Proces, v katerem celica porablja hrano in tvori energijo za življenje, imenujemo dihanje .

Postavljena so različna vprašanja. Na nekatera odgovorimo tako, da izbiramo pravilne trditve, pri drugih izbiramo samo med dvema možnostma. Pri nekaterih vprašanjih prirejamo pripadajoče pare ali vpišemo iskani pojem. Z različnimi vprašanji pridobivamo informacije. V nadaljevanju boš spoznal različne oblike vprašanj in naučil sestaviti vprašalnik. Spoznal boš spletna orodja za sestavo vprašalnikov.

Ponovitev

1. Navedi korake empirične preiskave.

2. Izberi vsako pravilno trditev.

3. Aritmetična sredina treh zaporednih naravnih števil je srednje število. Utemelji.

Drži. Ne drži.

4. Ugotovi, kateri podatki so prikazani s točkovnim prikazom.

<NAZAJ
>NAPREJ260/513