Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Škatla z brki

Zapisane višine fantov $9$. a razreda so podane v centimetrih. Uredi višine po velikosti od najmanjšega do največjega fanta tako, da krogce povlečeš na križce. Kaj lahko poveš o podatkih?

Zapisane so višine deklet $9$. a razreda. Tudi te višine uredi po velikosti od najmanjšega do največjega dekleta. Kaj lahko poveš o podatkih?

$164\ \rm{cm},161\ \rm{cm},163\ \rm{cm},170\ \rm{cm},163\ \rm{cm},164\ \rm{cm},$

$167\ \rm{cm}, 163\ \rm{cm},164\ \rm{cm},169\ \rm{cm}, 167\ \rm{cm}, 165\ \rm{cm}$

Izračunaj povprečni višini učencev v obeh oddelkih. Kaj ugotoviš? 

Povprečna višina fantov $9$. a je (zaokroži na eno decimalno mesto) 166,4   $\rm{cm}$.
Povprečna višina deklet $9$. a je 165   $\rm{cm}$.

Določi še mediano za skupino fantov in mediano za skupino deklet. Kaj ugotoviš?

Mediana fantov $9$. a je 167   $\rm{cm}$.

Mediana deklet $9$. a je 164   $\rm{cm}$.

Kadar primerjamo skupine podatkov, lahko določimo povprečno vrednost, mediano, tudi modus. Včasih so določene vrednosti enake, vendar podatki posameznih skupin niso enaki. Zato se boš v nadaljevanju naučil, kako lahko podatke primerljivih skupin med sabo primerjamo.

Ponovitev

1. Povprečje števil $12$ in $a$ je $17,5$. Izračunaj število $a$.

Število $a=$ 23 .

2. Luka je od $131$ sovaščanov pridobil podatke o telesni višini. Zapiši, kateri podatek po vrsti je mediana.

Mediana je 66 . podatek, če so podatki urejeni po vrstnem redu od najmanjšega do največjega.

3. Mediana plač v podjetju je $875\ \rm{€}$. Utemelji izjavo.

<NAZAJ
>NAPREJ275/513