Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Premo sorazmerje

Maja na prikazu s premikanjem točke na drsniku hkrati spreminja dolžini katet pravokotnih trikotnikov $A$ in $B$. Razišči odvisnost med dolžino katete v trikotniku $A$ in dolžino katete v trikotniku $B$. Prikažeš lahko dolžini enega para katet.

Razmisli, kako se z dolžino katet spreminja ploščina trikotnikov. Ali lahko izračunaš ploščino trikotnikov? Dopolni trditve.

Z manjšanjem ploščine trikotnika $A$ se (manjša, veča) manjša ploščina trikotnika $B$. Z večanjem ploščine trikotnika $B$ se (manjša, veča) veča ploščina trikotnika $A$. 

O premo sorazmernih količinah že veliko veš. Znaš narisati graf premega sorazmerja, saj veš, da je premo sorazmerje linearna funkcija. V nadaljevanju boš odvisnost med premo sorazmernima količinama zapisal kot sorazmerje in spoznal še en način reševanja nalog o premo sorazmernih količinah.

Ponovitev

1. Izberi premo sorazmerni količini.

2. Kolesar prevozi v $6$ minutah $3\,{\rm km}$ dolgo pot.

a) Koliko kilometrov prevozi kolesar pri enaki hitrosti v desetih minutah?

b) V kolikem času pri enaki hitrosti prevozi $13,5\,{\rm km}$ dolgo pot?

Nalogo reši s sklepanjem in enačbo premega sorazmerja. Nariši graf premo sorazmernih količin.

3. Količini sta premo sorazmerni. Dopolni preglednico. Zapiši koeficient  premega sorazmerja.

 $x$  $3$ $0,6$
  0,01 $\;$  $12$   9 $\;$ $1,5$
      $k=$ 30 $\;$
 $y$ $\;$ 90 $\;$  $18$  $0,3$ $\;$ 360 $\;$  $270$ $\;$ 45 $\;$
<NAZAJ
>NAPREJ309/513