Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Smerni koeficient

Na sliki so tri premice. Ob vsaki je funkcijski predpis. Kaj lahko poveš o legi premic? Primerjaj funkcijske predpise. Ugotoviš kaj posebnega?

Poznaš funkcijski predpis linearne funkcije $f(x) = kx + n$. Veš, da je $k$ smerni koeficient in $n$ začetna vrednost linearne funkcije. Spoznal boš, kako sprememba smernega koeficienta vpliva na lego grafa linearne funkcije.

Ponovitev

1. Za linearno funkcijo $f(x)=x-1$ vpiši smerni koeficient

$k=$ 1   in začetno vrednost: $n=$ -1 .

2. V označeno polje povleci vsak predpis linearne funkcije s smernim koeficientom $3$.

3. Zapiši funkcijski predpis linearne funkcije $g$ s smernim koeficientom $-2$ in začetno vrednostjo $8$.

4. Zapiši predpis linearne funkcije $f$ z začetno vrednostjo $4$, ki poteka skozi točko $T(7,-3)$. Nariši graf funkcije $f$.

5. Za linearno funkcijo $h$ s predpisom $h(x)=8x-5$ vpiši ustrezne funkcijske vrednosti.

$h(1)=$ 3               $h(0)=$ -5               $h(-2)=$ -21
<NAZAJ
>NAPREJ227/513