Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ničla linearne funkcije

Miha prazni zbiralnik vode, v katerem je $300\, \rm{l}$ vode. Vsako uro izteče $50\, \rm{l}$ vode. Prikaži količino vode $f(x)$ v zbiralniku glede na čas praznjenja $(x)$ z grafom. Zapiši funkcijski predpis. Za katero funkcijo gre? V kolikšnem času je zbiralnik prazen? Označi na grafu.

Poznaš linearno funkcijo in vpliv smernega koeficienta in začetne vrednosti na lego grafa funkcije. Znaš narisati graf funkcije. V nadaljevanju boš spoznal ničlo linearne funkcije.

Ponovitev

1. Dopolni.

Točka $T(-3,$ 5 $)$ leži na grafu linearne funkcije s predpisom $f(x)=-2x-1$.

2. Graf linearne funkcije $g$ z začetno vrednostjo $2$ poteka skozi točko $A(4,\, 18)$. Zapiši funkcijski predpis funkcije $g$.

3. Zapiši predpis linearne funkcije $h$ s smernim koeficientom $4$, katere graf poteka skozi točko $B(5, \, 3)$.

4. Zapiši manjkajoče koordinate točk. Koordinate točk preberi s slike.


   $A$( 2 , -3 )

   $B$( 0 , 0 )

   $C$( -3 , 0 )

   $D$( 0 , 2 )

<NAZAJ
>NAPREJ241/513