Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Srednje vrednosti podatkov

Prelistaj album. Premisli, ali lahko s podatki na vsaki posamezni sliki računamo.

Podatki so lahko številski, opisni in vrstni. S številskimi podatki velikokrat računamo, jih urejamo, razvrščamo. Z vrstnimi in opisnimi podatki ne računamo, jih le razvrščamo, združujemo v skupine ipd. V nadaljevanju boš spoznal nekaj novih postopkov s številskimi, opisnimi in vrstnimi podatki.

Ponovitev

1. Poišči število, ki leži na sredini med številoma $-8$ in $26$.

2. Spreminjaj dolžini daljic $AB$ in $BC$. Točko $D$ premakni tako, da bo dolžina daljice $AD$ predstavljala aritmetično sredino dolžine daljice $AB$ in dolžine daljice $BC$.

3. Anja opazuje črtni prikaz padavin v nekem kraju po posameznih mesecih. Odčitaj vrednosti za posamezni mesec in nato razvrsti količino padavin po mesecih od najmanjše do največje. Kateri podatek leži na sredini razvrščenih podatkov?

<NAZAJ
>NAPREJ267/513