Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Mreža in površina stožca

Nika je s prijatelji praznovala rojstni dan. Pogrinjke je okrasila z zanimivo dekoracijo. Tima je zanimalo, koliko okrasnega papirja je Nika potrebovala za dekoracijo pogrinjkov. S pomočjo naslednjih fotografij opiši postopek, kako je Tim ugotovil, koliko okrasnega papirja je Nika potrebovala.

Znaš izračunati ploščino kroga in ploščino krožnega izseka. V nadaljevanju boš spoznal mrežo stožca in se naučil izračunati površino stožca.

Ponovitev

1. Opiši naslednji prikaz.

2. V zvezek nariši krog s polmerom $4\,{\rm cm}$. Izračunaj ploščino krožnega izseka, ki pripada središčnemu kotu $60^{\circ}$. Izračunaj še dolžino pripadajočega krožnega loka.

3. Krožni izsek s ploščino $12\pi\,{\rm cm^2}$ je tretjina ploščine kroga. Dopolni spodnje izjave.

Tretjina kroga je krožni izsek s središčnim kotom 120 $^{\circ}$. Ploščina kroga je 36 $\pi\,{\rm cm^2}$. Premer kroga je 12 ${\rm cm}$. Dolžina krožnega loka, ki pripada tretjini kroga, je 4 $\pi\,{\rm cm}$.
<NAZAJ
>NAPREJ463/513