Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Enačba premice

Mobilni operater "Halo-halo" je z grafom predstavil, kako se spreminja mesečni strošek posameznega naročnika glede na skupni čas pogovorov. Z grafa preberi, kolikšna je mesečna naročnina. Koliko plača naročnik s $300$ minutami mesečnih pogovorov? Izračunaj, kolikšna je cena minute pogovorov (brez naročnine). Zapiši zvezo med časom (v minutah) in zneskom (v €).

Spoznal si že linearno funkcijo. Veš, da je graf linearne funkcije premica. V nadaljevanju boš spoznal enačbo premice.

Ponovitev

1. Zapiši predpis linearne funkcije $f$, če je začetna vrednost $5$ in smerni koeficient $-3$. 

2. Ob linearni funkciji z začetno vrednostjo $-7$, katere graf poteka skozi točko $T(4,5)$, vpiši P, ob drugih pa N.

$g(x)=4x-7$ N    $g(x)=-7x+33$ N    $g(x)=3x-7$ P

3. Zapiši predpis linearne funkcije $h$ s smernim koeficientom $-2$, katere graf poteka skozi točko $T(3,\,-3)$. 

4. Zapiši predpis linearne funkcije $g$, katere graf poteka skozi točko $T(-2,\,13)$ in je vzporeden z grafom funkcije $f(x)=-6x-9$.

5. Točki $A(a,\,-1)$ in $B(2,\,b)$ ležita na grafu linearne funkcije $h(x)=-8x+7$.

 
Določi manjkajoči koordinati $a=$ 1   in $b=$ -9 .
<NAZAJ
>NAPREJ235/513