Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Priprava in izvedba ankete

Miha je želel opisati nekatere lastnosti prijateljev. Povprašal jih je tudi o barvi njihovih oči. Podatke je zapisal v preglednico.

Črtični zapis podatkov ni najbolj primeren za nadaljnjo uporabo, zato Miha podatke zapiše s števili. Dopolni preglednico.

Barva oči
Dekleta
Fantje
Skupaj
Modra
    3
   5
  8
Zelena
   12    6
  18
Rjava
   15
   9
  24
Skupaj
   30   20
  50

Miha je pridobil podatke $50$ prijateljev. Ker ga zanima barva oči posebej za dekleta in fante, zapiše deleže z odstotki. Dopolni.

Barva oči
Dekleta
Fantje
Modra
    10   $\%$
   25   $\%$
Zelena
    40   $\%$    30   $\%$
Rjava
    50   $\%$    45   $\%$
Skupaj
  $100\ \%$
  $100\ \%$

Miha zbrane podatke prikaže s tortnim prikazom. Povleci točke na drsnikih tako, da prikažeš zbrane podatke.

Deleže prikaži tako, da izračunaš velikost pripadajočega središčnega kota.

Opisano je eno od Mihovih anketnih vprašanj. Lastnosti vprašanj v anketah poznaš. V nadaljevanju izveš še kaj več.

Ponovitev

Ali redno pišeš domačo nalogo? DA/NE  je zaprto vprašanje.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ285/513