Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prostornina stožca

Blaž je pri babici odkril kozarec zanimive oblike. Model katerega telesa je zgornji del kozarca? S pomočjo fotografij opiši postopek, kako je Blaž ugotovil prostornino kozarca.

Zapiši izmerjeno prostornino kozarca v različnih enotah.

Prostornina kozarca je 50 $\,{\rm ml}=$ 0,5 $\,{\rm dl}=$ 0,05 $\,{\rm l}$.

Različnim telesom znaš izmeriti prostornino. Nekaterim telesom znaš prostornino tudi izračunati. V nadaljevanju se boš naučil izračunati prostornino stožca.

Ponovitev

1. Prizma in piramida imata skladni osnovni ploskvi in enako dolžino višine. Kaj velja za njuni prostornini?

2. Poimenuj telesa na sliki. Zapiši, kaj je osnovna ploskev vsakega telesa. Zapiši formulo za računanje prostornine vsakega telesa z oznakami količin na sliki.

3. Točna prostornina enakostraničnega valja s polmerom $4\,{\rm cm}$ je $128\pi \,{\rm cm^3}$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ471/513