Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Podobni trikotniki

Višino drevesa lahko izračunamo s pomočjo enakokrakega pravokotnega trikotnika. Trikotnik postavimo v višino oči. Vpiši svojo telesno višino, vključi prikaz oglišč in navideznega trikotnika. Povleci točko $B$ tako, da bo velikost notranjih kotov $\triangle ABC$ in $\triangle EBD,$ s skupnim vrhom v oglišču $B,$ $45^{\circ}\!\mbox{.}$ S poznavanjem lastnosti enakokrakih trikotnikov izračunaj višino drevesa.

Pri reševanju naloge smo uporabili dva trikotnika z nekaterimi skupnimi lastnostmi. Skozi zgodovino so si ljudje na tak način pomagali izračunati razdalje, ki jih ne bi mogli izmeriti. V nadaljevanju boš spoznal podobne trikotnike.

Ponovitev

2. Izberi izjave, ki v matematičnem pomenu te besede pravilno uporabljajo besedo "podoben".

3. Razmerje istoležnih stranic podobnih likov je enako podobnostnemu koeficientu $k$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ333/513